Ledningsnet

Tage Bagger A/S udfører ledningsarbejder for både private, virksomheder og vandværker samt i forbindelse med forsikringssager.

Vi udfører alle typer - lige fra et almindeligt vandstik (oftest som en forsikringssag) til større entrepriser på forsyningsledninger op til flere millioner kroner.

Tage Bagger A/S råder over entreprenørmateriel til de fleste typer af opgaver inden for gravning og etablering af vandledninger i jorden.
Her kan bl.a. nævnes 8 minigravere i forskellig størrelse fra 0,9 ton til 3 ton, rendegraver, lastvogn med kran/grab, pipeburstningsudstyr (30 ton), adskillige jordraketter til underboring samt alt andet nødvendigt materiel til entreprenør- og vandledningsarbejde.

Tage Bagger A/S har 3 mand, som er uddannede certifikat-svejsere (USME), og råder over både stuksvejsemaskine og elektromuffe-svejser med stregkodescanner.
Vi certifikat-svejser således både i forbindelse med vore egne opgaver og ofte også for andre entreprenører, der ikke har den fornødne certificering eller erfaring.
Ofte kræver vandværkerne både autorisation som VVS-installatør samt USME-certifikat. Dette krav lever vi op til.

Tage Bagger A/S har også udstyr til rensning og desinficering af ledninger samt trykprøvning af disse. Vi er vant til at desinficere og trykprøve ledninger efter flere forskellige normer og standarder alt efter det enkelte vandværks krav.

Tage Bagger A/S har endvidere en uddannet brolægger samt folk ansat, som har erfaring med asfaltarbejde, således at alt arbejde i forbindelse med etablering af vandledninger udføres af firmaets egne folk. Den eneste type arbejde, vi bruger underentreprenører til, er styrbar underboring.

Tage Bagger A/S tilbyder vore faste kunder døgnvagt på ledningsnettet, således at vi kan være til stede inden for en time, efter at vi er blevet tilkaldt.
Dette er en service, der skal aftales, og den tilbydes kun faste kunder.
Tilkaldevagten er i sig selv gratis – man betaler kun, når vi tilkaldes.

Endvidere tilbyder vi indtegning af ledninger på digitale grundkort til vores faste kunder. Denne service er også gratis i det omfang, der er tale om faste kunder, og at det er vores firma, der udfører ledningsarbejdet. Vi anvender Thvilums system (AutoCad) og tegner ledninger for ca. 10 vandværker i Allerød, Frederikssund, Hillerød og Ballerup kommuner.

Se vores billedgalleri