Vandværker galleri

Vores billedgalleri er blot et lille udsnit af de værker vi har bygget og renoveret

Lynge Overdrev Vandværk (ca. 1000 husstande)
Bygget og udbygget i forskellige omgange

Gl. Filter bygget I 1972. Automatisk skyl 1998

Nye filtre 1996

Rentvandspumper (ca. 1992)

Værebro vandværk (ombygget 2010 - ca. 800 husstande)

Kettinge Vandværk
Renoveret i 1996
Før billeder:

Efter billeder:

Ferslev Vandværk
Før billeder:

Efter billeder:

Kregme vandværk
Nyt udpumpningssystem 2009/2010
Før billeder:

Under billeder:

Efter billeder: