Garanti

Tage Bagger A/S er medlem af TEKNIQ, som er en brancheforening for ca. 3.000 installationsvirksomheder.
Som medlem af TEKNIQ er vi omfattet af deres garantiordning, der sikrer private kunder en upartisk klagemulighed, såfremt man ikke er tilfreds med det udførte arbejde. Tage Bagger A/S er forpligtet til at følge enhver kendelse fra Håndværkets Ankenævn.

Se mere her:

TEKNIQs hjemmeside: http://http://www.tekniq.dk/

Se vedtægterne for TEKNIQs Garantiordning